Meteen naar de inhoud
Home » Persbericht juli 2022

Persbericht juli 2022

Persbericht PVV Westerwolde.

Asielproblematiek Ter Apel.

PVV Westerwolde als grootste oppositiepartij  binnen de raad van Westerwolde wil graag reageren op de asielproblematiek in Ter Apel.

Daar waar de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PVDA en CDA van Westerwolde achter het plan staan van Staatsecretaris van der Burg om andere gemeenten plichtmatig een AZC binnen hun gemeentegrenzen te openen en een tweede aanmeld en vertrek centrum in Bant (Flevoland) te plaatsen, komt PVV Westerwolde met een andere oplossing.

Wij vinden het hypocriet en het getuigd van politieke onwil om andere gemeenten op te zadelen met de gigantische overlast aangaande het asielbeleid waarmee Ter Apel dagelijks de media haalt.
Dit doe je andere gemeenten niet aan en er zal net als in de gemeente Westerwolde het draagvlak van de bevolking niet ten goede komen.

Ook zal een tweede opvangcentrum in Bant (Flevoland) de massale toestroom van asielzoekers niet verminderen maar juist vergroten.
De oplossing voor Ter Apel beslaat een aantal punten.
Ten eerste moet de gemeente Westerwolde de regie nemen aangaande deze problematiek en het COA dwingen zich aan het contract, dat in 2010 mede ondertekend is door Gemeente Belangen Westerwolde en het CDA, te houden. Daarbij kan men gebruik maken van zijn sterkste troef, namelijk de aanwezigheid van dit grootste aanmeldcentrum van Nederland.
Ten tweede moet deze gemeente een sterk signaal afgeven naar Den Haag om vluchtelingen als eerste optie op te vangen in eigen regio. Een asielstop behoord natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
Waar dit niet mogelijk is, asielzoekers naar het beproefde “Deens model” d.w.z. asielzoekers buiten het Schengengebied naar zeer strenge selectie toe te laten tot de asielprocedure en sobere opvang in Nederland.

Dit zal leiden net als in Denemarken, tot een lagere instroom van asielzoekers naar Nederland.
Ook zullen hierdoor Dublinclaimenten en ‘veiligelanders” ontmoedigd worden om naar Nederland te gaan.

Want VOL=VOL.
PVV Westerwolde pleit daarom om aan de voorkant het probleem aan te pakken en niet in te zetten op symptoombestrijding.
Het pappen en nat houden en dweilen met de kraan open, moet definitief voorbij zijn. 

PVV Westerwolde.